RSS Facebook

Karta stavby 

Bývalá porodnice

 
Turnovská | Jablonec nad Nisou - Centrum 2700
Radler Strasse
GPS: 50.7140686N, 15.1601489E
Autor:
Robert Hemmrich
Účel stavby:
Zdravotnická stavba
Výstavba:
1927 - 1932
Sloh:
Tradicionalismus s prvky art déco
Historický název:
Bezirksiechenhaus
[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Situace

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Boční průčelí na výřezu plánové dokumentace

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Projekt márnice

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys suterénu

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys patra

SMJ, ASÚ

[IMG]

Projekt přístavby

SMJ, ASÚ

[IMG]

Půdorys suterénu a přízemí přístavby

SMJ, ASÚ

[IMG]

Projekt oplocení

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Městský chorobinec (28) a okresní chorobinec (29) na výřezu panoramatické mapy města z roku 1931. V pozadí patrné bývalé jatky (15)

SOkA Jablonec nad Nisou

[IMG]

Chudobinec krátce po dostavbě

AU Annemarie in der (et al.). Künstler aus dem Jeschken-Isergebirge

[IMG]

Dvorní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail kryté terasy v přízemí

Foto J. Zeman

[IMG]

Portikus hlavního vstupu

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní část

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní schodiště s bohatou art décovou ornamentikou

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail hlavních vstupních dveří

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail dekorativní výzdoby hlavního schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Původní elegantní art décové dveře ve vestibulu

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Historické kyvné dveře někdejší modlitebny

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do bývalé modlitebny

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled k modlitebně z hlavního schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Chodba v první patře

Foto J. Zeman

[IMG]

Původní dveře s nadsvětlíkem v prvním podlaží

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do typického pokoje

Foto J. Zeman

[IMG]

Elegantní art décové schodiště v přístavbě

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail schodiště přístavby

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstup do pokoje sester v podkroví přístavby

Foto J. Zeman

[IMG]

Původní výklopné okno

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail art décového vnějšího oplocení areálu

Foto J. Zeman

[IMG]

Letecký snímek celého areálu

Mapy.cz